WAT IS EM?

EM is de afkorting van Effectieve Micro-organismen, en verwijst naar een mengsel van effectieve micro-organismen ontwikkeld door de Japanse professor Teruo Higa. Als professor in de landbouw ontwikkelde hij de EM-technologie als duurzaam alternatief voor landbouwchemicaliën. Na een meer dan 20 jaar durend onderzoek naar het nut van micro-organismen in de landbouw, zorgde hij in 1982 voor een doorbraak op het gebied van de microbiologie. Dit was de geboorte van de EM-technologie die ondertussen succes kent in meer dan 150 landen over de hele wereld en in een brede waaier aan sectoren. De bekendheid van de EM-technologie en haar toepassingen blijft groeien.

In de natuur bestaan er twee tegengestelde krachten die lijnrecht tegenover elkaar staan, de regeneratieve of opbouwende kracht en de degeneratieve of afbrekende kracht. De regeneratieve kracht stimuleert regeneratie, herstel, leven, gezondheid, groei, productiviteit en vitaliteit. De degeneratieve kracht stimuleert verval, ziekte, afbraak, bederf, dood en ontbinding. Zowel de regeneratieve kracht als de degeneratieve kracht worden aangedreven door micro-organismen. De micro-organismen die de regeneratieve kracht aandrijven zorgen voor de in stand houding van het leven en de micro-organismen die de degeneratieve kracht aandrijven breken alles af wat giftig is, niet deugt of uitgediend is.

Professor Teruo Higa stelde vast dat de grote massa micro-organismen neutraal is en er slechts enkele stammen van micro-organismen zo dominant zijn dat ze de richting kunnen bepalen. De grote massa neutrale micro-organismen zijn volgers die de richting volgen van de dominante stammen die aanwezig zijn in de betreffende omgeving of het betreffende milieu. Dit wil dus zeggen dat de grote massa neutrale micro-organismen zowel de regeneratieve als de degeneratieve kracht kunnen aandrijven, en we ons dienen te focussen op de dominante regeneratieve en degeneratieve stammen van micro-organismen.

Het is belangrijk dat de dominante regeneratieve stammen van micro-organismen binnen de betreffende omgeving of het betreffende milieu overheersen en dus de richting bepalen. Het logische gevolg hiervan is dat de grote massa neutrale micro-organismen de richting van de overheersende dominante regeneratieve stammen van micro-organismen gaan volgen. Door aan de betreffende omgeving of het betreffende milieu dominante regeneratieve stammen van micro-organismen toe te voegen kan een degeneratief proces omgezet worden in een regeneratief proces.

Professor Teruo Higa onderzocht ongeveer 2000 soorten micro-organismen en hield uiteindelijk ongeveer 80 soorten dominante regeneratieve micro-organismen over. Hij slaagde er in om deze goede soorten micro-organismen samen te cultiveren in een milieu dat stabiel bleef en dat wanneer praktisch toegepast aan zijn eisen voldeed. De mix van deze overblijvende dominante regeneratieve micro-organismen noemde hij EM of Effectieve micro-organismen. De belangrijkste soorten micro-organismen in de EM mix zijn fotosynthetische bacteriën, melkzuurbacteriën, schimmels, gisten en Actinomyceten.

Men onderscheid twee belangrijke groepen van micro-organismen, anaerobe of zonder zuurstof levende micro-organismen waarvoor zuurstof giftig is, en aerobe of met zuurstof levende micro-organismen waarvoor zuurstof van levensbelang is. Men is er lang van overtuigd geweest dat deze twee groepen micro-organismen niet konden samenleven omdat de omstandigheden waaronder zij leven elkaars tegengestelde zijn. En gedurende gans deze tijd dacht men ook dat de aerobe micro-organismen de regeneratieve micro-organismen waren en de anaerobe micro-organismen de degeneratieve micro-organismen waren. Maar Professor Teruo Higa ontdekte tijdens zijn onderzoek het tegendeel. Hij ontdekte dat in beide groepen zowel regeneratieve als degeneratieve micro-organismen voorkwamen en dat de anaerobe en aerobe micro-organismen hun voedingsbronnen onderling uitwisselen en de afvalstoffen van de ene soort weer voedingstoffen voor de andere soort zijn.

De EM-technologie bestaat dus uit een uitzonderlijk mengsel van anaerobe en aerobe dominante regeneratieve micro-organismen die in symbiose samenleven.

HOE WERKT EM?

Over de hele wereld worden (chemische) middelen gebruikt om allerhande dingen te behandelen, bewerkstelligen, bestrijden, steriliseren, verdelgen, kiemvrij te maken of uit te roeien. Dit heeft echter weinig nut, in tegendeel het doet meer kwaad dan goed. Of we nu gebruik maken van chemische of biologische producten we verdrijven in eerste instantie zowel de neutrale, de regeneratieve als de degeneratieve micro-organismen uit de betreffende omgeving of het betreffende milieu. Hierdoor creëren we een omgeving of milieu dat vooral aantrekkelijk is voor de degeneratieve micro-organismen en waar afwijkende stammen zich beter kunnen ontwikkelen dan gezonde stammen. Te veel hygiëne en gebruik van chemische middelen zorgen voor een verzwakte weerstand van bodem, plant, water, mens en dier met allerhanden gevolgen zoals o.a. ziekte, aantasting, besmetting, uitputting, … .

EM is een natuurlijke en levende stof en werkt op een totaal andere manier als hierboven beschreven, EM werkt volgens het dominantieprincipe. Door het toepassen van EM dood men niet maar vergroot men de populatie van de dominante regeneratieve micro-organismen binnen de betreffende omgeving of het betreffende milieu. Wanneer de dominante regeneratieve micro-organismen gaan overheersen en dus de richting bepalen, zal de betreffende omgeving of het betreffende milieu zodanig veranderen dat de dominante degeneratieve micro-organismen zich niet kunnen voortplanten en op deze manier zullen ze verminderen en verdwijnen.

Door het toepassen van de EM-technologie creëert men een gezonde omgeving waarin afwijkende stammen weinig kans maken, dit zorgt voor een natuurlijke gezonde weerstand van bodem, plant, water, mens en dier en verminderd de kans op ziekte, aantasting, besmetting, uitputting, … .

Professor Teruo Higa ontwikkelde de EM-technologie oorspronkelijk als duurzaam alternatief voor landbouwchemicaliën maar ondertussen kent de EM-technologie een breed toepassingsgebied in tal van sectoren zoals land- en tuinbouw, fruit- en bloementeelt, veeteelt, viskwekerijen, bosbeheer, paardenhouderij, vijvers,… . Maar ook gewoon in het huishouden, het dagelijkse leven en voor onze huisdieren wordt EM-technologie met succes ingezet.